Danmarks førende foodservice-grossist

Dansk Cater A/S er holdingselskab for en række selvstændige selskaber, som distribuerer og via Cash & Carry leverer dybfrosne og kølede fødevarer samt kolonial og konserves til danske storkøkkener. Den nuværende struktur blev etableret i 1986, men selskabets rødder går tilbage til slutningen af 50’erne.

Dansk Caters datterselskaber er placeret over hele landet. Selskaberne er forskellige, når det drejer sig om distributionsform og sortiment, men de er fælles om at levere kvalitetsprodukter og yde en ekstraordinær høj service. Selskaberne har deres rødder i det lokale kendskab og den nære kontakt til kunderne.

Alle selskaberne i gruppen er 100% ejet af Dansk Cater A/S. Selskaberne beskæftiger i Danmark i alt ca. 1500 medarbejdere og distribuerer som total-leverandør med ca. 300 egne lastbiler til storkøkkener i hele landet.

Vores historie

Dansk Cater koncernen blev etableret i 1986, da 9 danske cateringselskaber stiftede holdingselskabet Dansk Cater A/S. I de efterfølgende år kom en del flere selskaber til, og der er lavet fusioner og selskabsændringer, sådan at koncernen i dag består af 16 selvstændige cateringvirksomheder i hele Danmark. Se firmaets komplette historie her.

Men grundlaget stammer helt tilbage til 1958, da Robert W. Sørensen startede virksomheden Færdigfrys i Skalborg ved Aalborg. Færdigfrys blev til Robert W. Sørensen A/S, og mange af de selskaber, der i dag udgør Dansk Cater A/S, har rødder i Robert W. Sørensen A/S. I 2006 indgik Dansk Cater A/S i et samarbejde om etableringen af koncernen Euro Cater A/S. I denne koncern er i dag også selskabet Svensk Cater.

Siden 1989 har Dansk Cater A/S haft domicil på Vidalsvej i Svenstrup syd for Aalborg.

ISO

Politik for fødevaresikkerhed

Vi ønsker
Dansk Cater betjener en bred portefølje af kunder med vidt forskellige behov, som vi servicerer med udstrakt fleksibilitet. At håndtere fødevarer forpligter. Derfor har vi en kompromisløs tilgang til fødevaresikkerhed, og det er udgangspunktet for alt, hvad vi foretager os. Det skal være trygt og sikkert at samarbejde med alle lokale afdelinger i hele koncernen.

Vi forpligter os til

• At efterleve alle krav til fødevaresikkerhed stillet ved lovgivning, myndigheder og af vores kunder.
• At opretholde ISO 22000 certificering af samtlige afdelinger (nye afdelinger certificeres hurtigst muligt efter erhvervelse).
• At stille krav til vores leverandører om en ansvarlig holdning og adfærd til fødevaresikkerhed.
• At sikre at alle varer i sortimentet ikke udgør en fødevarerisiko, når de anvendes efter forskrifterne.
• At uddanne og sikre at vores medarbejdere udfører deres arbejde med fokus på fødevaresikkerhed. Herunder også at gennemføre egenkontrol ud fra vores procedurer.
• Regelmæssigt at evaluere effekten af indsatsen på fødevaresikkerhedsområdet, herunder at gennemføre intern og ekstern audit af fødevaresikkerheden på samtlige afdelinger mindst én gang årligt.
• At gennemføre løbende forbedringer af fødevaresikkerhedssystemet.
• At rapportere status, handlinger og mål for fødevaresikkerhed internt og eksternt som en del af vores årlige CSR rapportering.

Revisionsnummer: 02-01.09.2019

 

Miljø- og klimapolitik

Vi ønsker

Euro Cater ønsker at være en aktiv medspiller i løsningen af de globale miljø-og klimaudfordringer. Vi ønsker løbende at minimere vores belastning på miljø og klima, herunder i vores værdikæde.

Desuden ønsker vi at mindske forurening så de naturlige økosystemer ikke bliver ødelagt. Herunder ser vi det også som et fokusområde at beskytte truede dyre- og plantearter, og dermed sikre en højere biodiversitet.

På miljøområdet forpligter vi os til

 • At optræde som en ansvarlig virksomhed, og herunder som minimum at overholde gældende miljølovgivning samt andre miljørelaterede bestemmelser, som vi har tilsluttet os.
 • Via vores produktpolitikker at gøre det nemt og attraktivt for forbrugerne at vælge de mest miljøvenlige produkter.
 • At minimere belastning på miljøet fra emballage, herunder genbrug af emballage.
 • Via vores transportpolitik at minimere den negative påvirkning på miljøet fra transport.
 • At minimere miljøbelastning i driften af vores lagre og bygninger, herunder at minimere forurening og spild.
 • At minimere madspild i hele vores værdikæde.
 • At opretholde ISO 14001 miljøcertificering af samtlige afdelinger (nye afdelinger certificeres hurtigst muligt efter erhvervelse).
 • Løbende at være i dialog med vores interessenter, som f.eks. leverandører, kunder og forbrugere for at minimere den samlede miljøbelastning.
 • Løbende at uddanne og træne vores medarbejdere i minimering af miljøbelastning.
 • Kontinuerlig forbedring af miljøforholdene og forebygge forurening via målinger og opsætning af måltal.

 

På klimaområdet forpligter vi os til

 • At gøre det nemt og attraktivt for forbrugerne at vælge de mest klimavenlige produkter.
 • Via vores transportpolitik at minimere den negative påvirkning på klimaet fra transport.
 • At minimere belastning på klimaet fra brug af ressourcer, herunder mere genbrug og minimering af spild.
 • At minimere klimabelastning i driften af vores lagre og bygninger ved energioptimering, herunder at bruge mindre energi og løbende konvertere til klimavenlig energi.
 • Løbende at være i dialog med vores interessenter, som f.eks. leverandører, kunder og forbrugere for at minimere den samlede klimabelastning.
 • Løbende at uddanne og træne vores medarbejdere i minimering af klimabelastning.

CSR- & Bæredygtighedrapport

Dansk Cater udgiver, som en del af Euro Cater, hvert år en CSR-rapport, hvor vi ser tilbage på året og tager bestik af de initiativer, som vi har igangsat, gennemført og arbejder på. Dansk Cater arbejder løbende på en lang række projekter omkring elementer i vores hverdag, hvor vi kan være med til at gøre en positiv forskel. Fx fokuserer vi løbende på at nedbringe madspildet og på at finde nye, grønnere løsninger indenfor embellage.