The Euro Cater Group

Euro Cater Gruppen blev etableret i 2006 og består af Dansk Cater og Svensk Cater. Find mere information om Euro Cater eller selskaberne heri via nedenstående links.

The Euro Cater Group was founded in 2006 and consists of Dansk Cater and Svensk Cater. Find more information about Euro Cater or its affiliates in the following links.